Fasyanın Fonksiyonu Nedir?


- Nosisepsiyon = Aḡrı algılaması
- Propriyosepsiyon = Vücut ve mekan iҫersinde hareket algısı
- Hareketlilik, Yerdeḡişirlik
- Çarpma ve baskının amortismanı / yumuşatılması
- Gerilim iletimi, Güҫ koordinasyonu
- Taşıma ve Besleme