Fasya = Bağ Dokusu Nedir?


Fasya Latince kökenli bir kelime olup, “baḡ, bant, şerit“ anlamına gelir. Geniş anlamda bedendeki tüm dokuları sarmalayan ve birbirine baḡlayan gerilim aḡını oluşturan dokudur.