Dr. med. Ayhan Güdük Kimdir?


Dr. med. Ayhan Güdük günümüzde EFDMA (Avrupa Fasyal Distorsiyon Modeli Birligi) tarafından yetkilendirilmiṣ Avrupa`daki tek Türk FDM-Instructor (FDM-Eǧitmeni) olma özelliǧine sahiptir.
Almanya'da Hanover Tıp Fakültesi`nden mezun olan Dr. med. Ayhan Güdük FDM-Eǧitimi`ni dünya üzerinde en tecrübeli iki FDM-Uzmanı`ndan birisi olan Dr. Georg Harrer`den almıṣtır. 2013 yılında sadece ve sadece Fasyal Distorsiyon Modeli bazında ҫalıṣan Almanya`nın ilk özel FDM-Muayenehanesi`ni hizmete aҫmıṣ ve bugüne kadar burada binlerce insanı tedavi etmiṣtir.