Fasyal Distorsiyon Modeli (FDM) bedende oluşan rahatsızlıkların kaynağını 6 temel fasyal distorsiyonunun (bağ dokusunda meydana gelen şekil değişikliklerinin) bir veya birkaçının oluşmasının sonucu olarak görmektedir. Temelde tekrar tekrar gözlemlenen 6 farklı vücut dili (ağrı jestleri) ve rahatsızlık tanımı vardır. Bu 6 fasyal distorsiyonun her birisi belirgin olan ağrı jestine bağlı olarak tedavi edilir.

Fasya: bağ, bağ dokusu (bantları, tendonları, kapsülleri vs. kapsar)
Distorsiyon: burkulma, bükülme, şekil değişikliği
Model: gerçeğe işlevsel olarak bakmak

Fasyal Distorsiyon Modeli ile her gün tedavi ettiğimiz hastalarımızda gözlemlediğimiz ve günümüz tıbbında insanların birçoğunu ameliyata kadar götürebilen bel, boyun, omuz, kalça ve diz ağrılarının yanı sıra, burkulma, incinme, çekilme gibi spor faaliyetleri esnasında meydana gelen sakatlanmalar da tedavi edilebilmektedir. Farklı türden baş ağrıları, vücudun değişik yerlerinde oluşan karıncalanma ve uyuşukluklar gibi, klasik tıpta psikosomatik olarak addedilen birçok rahatsızlık yine bu yöntemle başarıyla tedavi edilebilmektedir.

Fasya
(Bağ Dokusu)
Nedir?

Latince kökenli bir kelime olup, “baḡ, bant, şerit“ anlamına gelir. Geniş anlamda bedendeki tüm dokuları sarmalayan ve birbirine baḡlayan gerilim aḡını oluşturan dokudur.

Fasyanın Fonksiyonu Nedir?

 • Nosisepsiyon
 • Propriyosepsiyon
 • Koordinasyon
 • Gerilim İletimi
 • Taşıma ve Besleme Fonksiyonu
 • Mekanotransdükyson

Teşhis

 • Ağrı Vücut dili: bilinçaltı el, kol, ayak ve bendle yapılan jestler
 • Sözlü (verbal) subjektif anlatım: anamnez, rahatsızlığın gelişimi, kaza durumları vs.
 • Klinik muayene: spesifik hareket ve yükleme testleri

6 Fasyal Distorsiyon

 • Triggerbağı (TB)
 • Herni Triggerpoint (HTP)
 • Tektonik Fiksasyon (TF)
 • Katlanma Distorsiyonu (FD)
 • Silindir Distorsiyonu (CyD)
 • Kontinyum Distorsiyonu (CD)

Tarihçe

Fasyal Distorsiyon Modeli 1991 yılından itibaren Dr. Stephen Typaldos tarafından geliştirilmiş olan bir teşhiş ve tedavi yöntemidir. Typaldos hasta jestlerinin musküloskletal sistemin ağrılı hastalıklarındaki önemine vurgu yapmış, bu ağrı jestlerini 6 ayrı kategoriye ayırmış ve ağrı oluşumunun 6 spesifik patofizyolojik mekanizmasını, yani 6 fasyal distorsiyonu açıklamıştır. Bu 6 fasyal distorsiyon ağrı oluşumunda tekil olarak ya da kombinasyon halinde görülebilmektedir. Bu ağrı jestlerinin doğru yorumlanması ve uygun yöntemlerle (Typaldos-Metodu) düzeltilmesi bu tıbbi konseptin temelini oluşturmaktadır.

Dr. med. Ayhan Güdük

Hekim & FDM-Instructor

Dr. med. Ayhan Güdük2004 yılında Almanya'da Hanover Tıp Fakültesi`nden mezun olan Dr. med. Ayhan Güdük doktora tezini aǧrı sendromları üzerine yaptıǧı ҫalıṣma ile baṣarıyla tamamlamıṣtır. Cerrahi aǧırlıklı klinik kariyerini sürdürürken tanıştığı Fasyal Distorsiyon Modeli, hayatında önemli bir deǧiṣim noktası olmuṣtur. O günden itibaren üniversite döneminden beri ilgi alanı olan aǧrı tedavisi konusuna odaklanmıṣtır. FDM-Eǧitimi`ni dünya üzerinde en tecrübeli iki FDM-Uzmanı`ndan birisi olan Dr. Georg Harrer`den alıp, 2012 yılından itibaren Almanya`da ve İsviҫre`de sayısız FDM-Semineri`nde Dr. Harrer`in asistanlıǧını yapmıṣtır. 2013 yılında sadece Fasyal Distorsiyon Modeli bazında ҫalıṣan Almanya`nın ilk özel FDM-Muayenehanesi`ni hizmete aҫmıṣ ve bugüne kadar burada binlerce insanı tedavi etmiṣtir. Dr. med. Ayhan Güdük günümüzde EFDMA (Avrupa Fasyal Distorsiyon Modeli Birligi) tarafından yetkilendirilmiṣ Avrupa`daki tek Türk FDM-Instructor (FDM-Eǧitmeni) olma özelliǧine sahiptir.

FDM Terapist Eğitimi

EFDMA Sertifikalı Fasyal Distorsiyon Modeli Eğitimi

Yeni ufuklar…

Typaldos`un FDM-Konsepti hastalarınıza farklı bir yaklaṣımla bakabilmeniz için size yeni ufuklar açar. Günümüze kadar ilgi görmemiṣ olan hastanın aǧrı jestleri, uyguladıǧınız tedavide anahtar konumundadır. Fasyal Distorsiyon Modeli`ne dayanarak uyguladıǧınız esaslı bir tedavi birçok hastada anında aǧrıların ortadan kalkmasına ya da azalmasına ve hareket kısıtlıklarının çözülmesine vesile olur.

Üstün ve baṣarılı…

FDM-Egitimi`ni baṣarılı bir ṣekilde tamamlayarak olaǧan dıṣı bir özellik kazanabilirsiniz. Typaldos-Metodu ile FDM-Terapisti olarak aǧrı tedavisindeki mesleki ehliyetinizi önemli ölçüde artırabilirsiniz. Hasta tedavisindeki baṣarı oranınızı artırıp disiplinler arası iṣbirliǧinizi optimize edebilirsiniz.

Sertifika…

FDM AKADEMİ TÜRKİYE`nin Fasyal Distorsiyon Modeli (FDM)-Müfredatı European FDM Association`in (EFDMA) meslek içi eǧitim yönetmeliǧine tamamen uygundur. Bu müfredat EFDMA`nın FDM Temel Sertifikası`nı (FDM Basic Certificate) alabilmek için gerekli olan temeli oluṣturmaktadır.

Avantajlar…

FDM AKADEMİ TÜRKİYE bölgesel FDM Ҫalıṣma Gruplarının oluṣturulmasına destek verir. FDM Basic Certificate sahipleri FDM AKADEMİ TÜRKİYE `nin Türkiye FDM-Terapistleri Listesi`ne kayıt yaptırabilirler. FDM Basic Certificate sahipleri EFDMA üyesi olup uluslararası EFDMA-Terapistler Listesi`ne alınılar.

Eğitim Bilgileri

Katılım İçin Ön Koşullar

FDM-Eǧitimi`ne saǧlık mesleǧi mensupları katılabilir. Katılımcılar kendi meslek ilkeleri dahilinde ve bulundukları ülkenin kanunları kapsamında bağımsız bir şekilde ya da bir hekimin direktifi doǧrultusunda hastalar üzerinde mobilizasyon teknikleri de dahil olmak üzere manüel teknikler uygulama yetkisine sahip olmalıdır.

Eğitim Süresi

FDM AKADEMİ TÜRKİYE`nin FDM-Eǧitimi iki basamaktan oluṣmaktadır:

 1. Basamakta EFDMA (European Fascial Distorsion Model Association) müfredatına uygun olarak FDM Basic temel eǧitimi 20 ders ünitesinden oluṣan 3 Modül ve bunların akabinde yine 20 ders ünitesinden oluṣan Practical Training ile tamamlanmaktadır. FDM Basic Temel eǧitimi FDM AKADEMİ TÜRKİYE`de 4 hafta sonunu kapsayan bir eǧitim serisidir. Başarıyla tamamlanan 3 Modül ve Practical Training Modülü sonunda yazılı ve pratik uygulama bölümü olan bir sınavla sonuçlanmaktadır.
 2. Basamakta FDM Basic Certificate sahipleri FDM-Advanced modüllerine devam edip tecrübelerini teorik ve pratik olarak derinleṣtirebilmektedir.

Eğitim serisi 2022

Modül 1 (Dr. Ayhan Güdük) İstanbul 26-27 Şubat 2022
Modül 2 (Dr. Ayhan Güdük) İstanbul 15-16 Ocak 2022
Modül 3 (Dr. Ayhan Güdük) İstanbul 08-09 Ocak 2022
Modül 4 (Dr. Ayhan Güdük) İstanbul 19-20 Şubat 2022

Kurs saatleri

Cumartesi 09:30 - 18:30
Pazar 09:30 – 18:30

Ücretler 2022

Modül ücreti
1.950 TL + KDV

Modüller

Modüllerin tamamı pratik uygulamalı seminer olup katılımcılar karşılıklı olarak FDM-Konsepti dahilinde Typaldos-Metodu`nu öğrenip içselleştirebilirler!

Eğitim modüllerimiz EFDMA Eğitim prosedürüne uygun olarak tasarlanmıştır!

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript

Kayıt Formu

FDM Terapi Eğitimi için kayıt formunu doldurun.

Your message was sent, thank you!